Podotherapie Bredero

Wat is podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. De titel  "podotherapeut" is een beschermde paramedische titel. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, zoals omschreven in artikel 34 van de Wet-BIG.
 

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede. In september 2007 is een deeltijdopleiding tot Podotherapeut gestart in Amsterdam, georganiseerd door Fontys Hogescholen.

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Het doel van de podotherapeutische behandeling is dan ook: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand).
 

Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet.