Podotherapie Bredero

Wat is podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten. De titel  "podotherapeut" is een beschermde paramedische titel. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Alleen iemand die de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie heeft afgerond, mag zichzelf podotherapeut noemen.

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede. 

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Het doel van de podotherapeutische behandeling is dan ook: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand).
 

Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet.